دانلود فایل ( مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه)


دانلود فایل ( مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه)

مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه

در این مقاله مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه صورت میگیرد

دانلود مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه

مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه دانلود مقاله مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس مدرسه به مثابه سازمان یادگیرنده وضعیت مدارس بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 194 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشتهمدیریت آموزشی

مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی دخترانه

(مطالعه موردی:مدارس نمونه، غیرانتفاعی و دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 )
 
 
 چکیده  
پژوهش حاضر به منظور مقایسه مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی نمونه، غیرانتفاعی و دولتی دخترانه شهر تبریز در سال تحصیلی89-88 انجام یافته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی

ادامه مطلبhttp://docbazaar.ir/uniq/ue12204.html